ESCO Model Solarne Elektrane : Solar Shop
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Esco model solarne elektrane

ESCO model solarne elektrane

MODEL 1 - ESCO Solarne elektrane bez učešća (pružamo energetsku uslugu prodaje proizvedene električne energije koja se fakturira mjesečno) kroz 10 godina - nakon 10g. solarna elektrana prelazi u vaše vlasništvo.

MODEL 2 - ESCO Solarne elektrane sa 25% učešća - pružamo energetsku uslugu proizvodnje električne energije na vašim objektima uz jednaku mjesečnu ratu kroz 60 mjeseci i nakon 5g solarna elektrana prelazi u vaše vlasništvo.

ESCo model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, izvodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti. Prema direktivi Europskog parlamenta i vijeća 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti krajnje primjene i energetskim uslugama ESCo (Energy Service Company) je fizička ili pravna osoba koja pruža energetske usluge i/ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti (primjerice smanjenje korištenja fosilnih goriva, ublažavanje emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova) u objektu ili prostorima korisnika, a do određene mjere preuzima i financijski rizik.


Projekti se financiraju iz ostvarenih ušteda najčešće kroz vremensko razdoblje od 4 do 8 godina ovisno o klijentu i projektu, a ostvarene uštede sadržane su u troškovima za energente i održavanje. Područje poslovanja ovakvog tipa poduzeća može se podijeliti na privatni i javni sektor odnosno na područje zgradarstva (škole, vrtići, uredi, sveučilišta, bolnice, hoteli i dr.), javne rasvjete, industrije i sustava opskrbe energijom (daljinsko grijanje, kogeneracija). Uz navedeno ESCo projekt može uključivati domaće poduzetništvo, inženjerska i konzultantska društva, proizvođače opreme, banke i druge poslovne subjekte.

Tijek ESCo projekta:

1. Identifikacija projekta2. Snimak postojećeg stanja3. Razgovor s klijentom4. Studija izvodljivosti
5. Razgovor s bankom6. Razgovor s klijentom7. Sklapanje predugovora8. Investicijska studija
9. Razgovor s klijentom10.Sklapanje ugovora11. Izvođenje projekta12. Mjerenje i verifikacija ušteda

U praksi je uobičajeno sklapanje Ugovora o energetskom učinku odnosno ugovornog dogovora između korisnika i pružatelja usluge (ESCo) o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Plaćanje usluga (u cijelosti ili djelomično) temelji se na ugovorno određenim i postignutim poboljšanjima energetske učinkovitosti i ispunjenju drugih dogovorenih kriterija vezano uz ostvarena postignuća. Ugovorni dogovor može uključivati i treću stranu koja osigurava kapital za provođenje mjera i korisniku zaračunava pristojbu koja odgovara dijelu ušteđene energije postignute pomoću dogovorenih mjera (treća strana može, ali i ne mora biti ESCo).

Cilj ESCo modela je osigurati klijentu niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Osnovni uvjet ESCo projekta je veća postojeća potrošnja energije, zbog čega se ESCo projekti izvode na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija) što omogućava uspoređivanje sadašnje i buduće potrošnje energije.

Investicija u ESCo projekt razlikuje se od svake druge klasične investicije po potrebnim sredstvima za investiranje koja se već nalaze u postojećem budžetu poduzeća (stavka troškovi energenata, električne energije i vode), pronalasku izvora financiranja koje zahtjeva svaka klasična investicija i po tome što se nakon perioda povrata investicije ostvaruju određena financijska sredstva raspoloživa za investiranje u glavno poslovanje tzv. ''core business''. Potencijal tržišta za projekte iz domene energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i svijetu je u stalnom porastu. Razlog tome je proces skorog ulaska Hrvatske u EU gdje je energetska učinkovitost prioritet, zatim kontinuirani porast cijene nafte, plina, električne energije itd. Neka od najznačajnijih poduzeća koja su uvela ESCo model u svoje poslovanje su Chevron Energy Services koji je ujedno i pionir u području energetike, Honeywell Building Solutions  SES, Carrier, Ameresco, Schneider Electric, ConEdison i ostali.

ESCo projekti korisni su za povećanje konkurentnosti poslovanja poduzeća, doprinose zaštiti okoliša i promoviraju održivi razvoj. Pošto se cijene energenata povećavaju i postaju sve veći teret u redovnom poslovanju poduzeća, a stara i energetski neučinkovita oprema podložna je čestim kvarovima i izaziva probleme u poslovnim aktivnostima energetske uštede mogu iznositi i više od 50% uz istovremenu modernizaciju. Ovisno o tipu projekta može se smanjiti, primjerice, svjetlosno onečišćenje javnom rasvjetom za do čak 30%, dok se na globalnoj razini smanjuje emisija CO2, a na lokalnoj SO2, te emisija zagađivača tla i vode.


ŠIFRA ESCO MODEL
CIJENA 1.500,00 kn
 
Kol