Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

MUNJA 75Ah Akumulator

Akumulator MUNJA 75Ah 12V

Akumulator Munja 12V-75Ah, dimenzije 275X175X190

Akumulator Munja 12V-75Ah

Munja je jedini hrvatski proizvodač: 
– starter akumulatora 
– trakcijskih baterija 
– stacionarnih baterija 
– akumulatora i baterija za specijalne i vojne namjene 

Akumulator je spremnik energije koji pretvorbom električne energije u kemijsku (punjenje) akumulira određeni dio dovedene mu električne energije. Priključkom trošila na njegove polne izvode vrši se obrnuti proces odnosno pretvorba kemijske u električnu energiju (pražnjenje akumulatora). Sastoji se od jednog ili više članaka koji sadrže dvije vrste elektroda (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit. U napunjenom stanju svaka ćelija se sastoji od negativne elektrode elementarnog olova (Pb) i pozitivne elektrode olovo (IV) oksida (PbO2) u elektrolitu od približno 33.5% sumporne kiseline (H2SO4). U ispražnjenom stanju i pozitivna i negativna elektroda postaju olovo (II) (PbSO4) i elektrolit gubi veliki dio razrjeđene sumporne kiseline.

Pražnjenje
Potpuno ispražnjen akumulator – dvije identične ploče olovnog sulfata. Tijekom pražnjenja, obje ploče pretvaraju se u olovni sulfat. Proces je vođen provođenjem elektrona od pozitivne ploče natrag u ćeliju na negativnu ploču. 

BESPLATNA IZMJENA I TESTIRANJE BEZ ČEKANJA  ŠIFRA MUNJA-75Ah
CIJENA 425,00 kn
 
Kol