ORLEC Solarna elektrana 6,5mW: Solar Shop
 
Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

6,5mW Solarna elektrana ORLEC

6,5mW Solarna elektrana ORLEC Trinket-istok investivija 29mil.kn.

Sunčana elektrana Orlec Trinket-istok bit će smještena dva kilometra sjeverno od naselja Orlec, uz državnu cestu D100, a prostirat će se na ukupno 17 hektara. Podijeljena je na 13 segmenata, pojedinačne snage po 500 kilovata

RIJEKA  Najveća solarna elektrana u Hrvatskoj, snage 6,5 megavata, bit će izgrađena na otoku Cresu, na lokaciji Orlec Trinket, najavili su župan Zlatko Komadina, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ-a Adam Butigan i direktor Regionalne energetske agencije (REA) Kvarner Darko Jardas, na konferenciji za novinare u Rijeci.

Već danas će, istaknuo je Komadina, u Zagrebu biti potpisan sporazum o suradnji na 45 milijuna kuna vrijednom projektu, između HEP-a kao investitora, Primorsko-goranske županije čije su institucije pripremile projekt, te franjevačke provincije čiji je samostan Svetog Frane u Cresu vlasnik zemljišta na kojemu će biti podignuta sunčana elektrana.

Sunčana elektrana Orlec Trinket-istok bit će smještena dva kilometra sjeverno od naselja Orlec, uz državnu cestu D100, a prostirat će se na ukupno 17 hektara. Podijeljena je na 13 segmenata, pojedinačne snage po 500 kilovata, a zadovoljavat će potrebe za električnom energijom za oko dvije tisuće kućanstava.

Prema sporazumu koji će biti potpisan u Zagrebu, Primorsko-goranska županija se obvezuje ustupiti HEP-u, bez naknade, ishođenu lokacijsku dozvolu, s pripadajućom projektnom i drugom pratećom dokumentacijom, dok se HEP obavezuje ishodovati građevinsku dozvolu, te osigurati sredstva potrebna za realizaciju projekta čija je vrijednost procijenjena na oko 45 milijuna kuna, te solarnu elektranu staviti u puni pogon.

Jedna od 25 građevina županijskog značenja

Sunčana elektrana Orlec Trinket jedna je od 25 građevina županijskog značenja, definiranih Prostornim planom Primorsko-goranske županije, među kojima je po još pet solarnih elektrana i vjetroelektrana. Orlec Trinket među njima je odabran kao pilot-projekt, za bržu pripremu gradnje objekata od županijskog značenja i privlačenje investitora, u ovom slučaju HEP-a, koji je bez naknade dobio u cijelosti pripremljen projekt. 

Franjevački samostan u Cresu HEP-u će zemljište, prema istom sporazumu, iznajmiti na 25 godina, s pravom prvenstva produženja zakupa po isteku tog roka.  

Župan Komadina je čestitao Butiganu i Jardasu na dobro obavljenom poslu u pripremi projekta, naglasivši to kao primjer sinergije i suradnje između različitih institucija županije.

– Ovaj je projekt još jedan korak u ostvarivanju naše energetske strategije i korištenja obnovljivih izvora energije. Za naš kraj važno je da koristimo ono što imamo, u ovom slučaju to je sunčeva energija, rekao je Komadina.

Reuters

Bez negativnih utjecaja na okoliš

Ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje Adam Butigan predstavio je osnovne tehničke karakteristike buduće elektrane, posebno naglasivši ekološki aspekt u pripremi i realizaciji projekta.

Investicija od 29 milijuna kuna - HEP 
U pripremi i projekt solarne elektrane Orlec Trinket-zapad

Jardas i Butigan najavili su kako je u pripremi i projekt solarne elektrane Orlec Trinket-zapad čija će snaga biti 3,5 megavata. 
– HEP je iskazao interes i za taj projekt, tako da očekujemo i njegovu realizaciju čime bi otok Cres postao praktički energetski neovisan, barem izvan turističke sezone, rekao je Butigan, a Jardas je najavio slične projekte i na drugim otocima, u prvom redu Unijama, pri čemu bi znatan dio troškova trebao u budućnosti biti pokriven sredstvima europskih fondova namijenjenim isključivo projetima na otocima unutar Europske unije.

–  Tijekom 2015. i 2016. godine utvrđivan je utjecaj na ekosustav i procijenjeno je da elektrana neće imati negativnih utjecaja. Segmenti elektrane uklopljeni su u prostor, pri čemu se vodilo računa o zaštiti prirode. Na lokaciji je, primjerice, pronađena rijetka orhideja, jadranska kozonoška, pa su paneli izmaknuti izvan njenog staništa. Jednako tako, osigurana je neometana ispaša ovaca, te pristup vrtači i izvoru vode koji se u njoj nalazi, kako za ovce, tako i za lokalne divlje životinje, kazao je Butigan.

Zajedno s HEP-om, Zavod i REA Kvarner izradili su elaborat o priključenju na električnu mrežu, te je prošlog mjeseca Hrvatska elektroprivreda donijela konačnu odluku o izgradnji elektrane.

Gradnja počinje do sredine 2019.

–  Svi uvjeti za realizaciju su ispunjeni, a gradnja, prema našim procjenama, može započeti do sredine iduće godine, rekao je Butigan.

U zimskim mjesecima elektrana će pokrivati oko dvije trećine potreba stanovnika otoka Cresa za električnom energijom, istaknuo je Jardas.

–  Prvenstvena joj je namjena stabilizacija elektroenergetskog sustava Cresko-Lošinjskog otočja u ljetnim mjesecima, kada je potrošnja najveća, zbog čega u trenucima vršnih opterećenja povremeno dolazi do ispada dijelova sustava i prekida opskrbe električnom energijom, rekao je Jardas, naglašavajući kako će sva električna energija proizvedena u Sunčanoj elektrano Orlec Trinket-istok biti korištena isključivo za potrebe potrošača na Cresko-lošinjskom otočju. 


ŠIFRA ORLEC6,5mW
CIJENA 29.267.577,00 kn
 
Kol